به کجا چنین شتابان !!!!

.........

            *حسن گلستانی *

.......  این اسم که براتون آشناست !!!؟؟

او تنها مشتی از خرواره ! تعجب

ریا ....

تملق ...

قدرت....

امتیاز ....

شما رو یاد چی میندازه ؟؟!!متفکر

                        * قیامت ===   یوم تبلی السرائر *

/ 3 نظر / 65 بازدید
یه دوست

سلام قشنگ متن می نویسی به ما هم سربزن خوشحال میشیم[گل][گل]

نازنکن

سلام نه نمی شناسمش یه گلستانی میشناسم اونم آدم خوبی هست[چشمک] عجبی آپ کردی داری کم کم اینجا را می کنی سالنامه به امید خدا!

نازنکن

ما به سال نامه ام راضی هستیم الخیر فی ما وقعه!