امیدوار

هرصبح ستاره بارانم

هر شب از خیل بی شمار امیدوارانم

وقتی که بیرحم می شود ،

ساعت تقدیر

وقتی که ترس می زند ، بر دست و پا زنجیر

دندان به هم فشرده و مقهور درد و یاس

از لشگر عظیم چشم به راهانم

خورشید در فراز ، می درخشد

و

من در نشیب دهر

در آرزوی وصالش آینه دارانم ...

 


/ 2 نظر / 36 بازدید
ع---سحـــر

گلی خانم ســـــــــــلام! اگر به میوه بنشیند امید........وه چه سعادتی-چه دل انگیزرویایی ! اماهمین که بتوانیم امید را پاس بداریم و با طراوت نگه داریم- زندگی قرین خوشبختی است!! "سبز باشی وامیدوار"