8 مارس


             ** ۸ مارس   روز جهانی زن بر تمام زنان و دختران میهنم مبارک باد**

                   53.gif53.gif53.gif53.gif53.gif53.gif53.gif

                        

                                8march-d1623.jpg

 

                                    P3_F_55_small.JPG

/ 2 نظر / 20 بازدید
عباس

شورزندگی ، شادابی و عشق و ... درشماوهمه’زنان ودختران میهنمان هر دم افزونتر باد ! با امید به روزی که آزادی زنان میهنم از قیدوبندهای بیهوده’ استبداد ساخته ومتکی بر جهل، بر نشاط زندگی ونقش اجتماعی ایشان افزوده ولطافت و زیبایی را بسیار بیشتر ازگذشته ،در نگاه کل جامعه بگستراند ! زندگی زیباست ای زیبا پسند زنده اندیشان به زیبایی رسند آنقدر زیباست این بی بازگشت کز برایش می توان از جان گذشت !

سلام گلی جان مثل همیشه عالی . روز زن مبارک باد [گل]