# انسان_آزادی

نابرابری !!!

             " هیچ جا ثروتی انباشته ندیدم مگر اینکه در کنار آن حق مظلومی ضایع شده باشد "                                                                      "" مولا ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 10 بازدید